مدرس گردشگری و تشریفات
آموزش دروس گردشگری،تشریفات،بازاریابی و مشاوره در امور گردشگری

دوره های آموزش دیده

نوشته شده توسط منصور حاجی پور | جمعه دهم آبان 1392ساعت 22:54

دوره های آموزش دیده   

عنوان دوره ها

1- اخذ مدرک مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

2-اخذ مدرک مدرسین آداب معاشرت و ارتباطات اجتماعی


3- اخذ مدرک  روش تدریس و تکنولوژی آموزشی


 4- اخذ مدرک راهنمای جهانگردی


5- اخذ مدرک  عوامل تطبیق استانداردهای فنی خدمات گردشگری


6-  اخذ مدرک مدیریت زمان


7-  اخذ- اخذ مدرک مدرک نظارت بر تاسیسات گردشگری


8- اخذ مدرک مدیریت استراتژیک واحدهای اقامتی


9-  اخذ مدرک زبان انگلیسی


10-  اخذ مدرک مدیریت نوین در صنعت جهانگردی


11- اخذ مدرک مدرسین شناخت صنعت جهانگردی


12-   اخذ مدرک مدیریت هتل


13-  اخذ مدرک تسهیلات سفر و قوانین و مقررات


14-  اخذ مدرک توسعه منابع انسانی


15-  اخذ مدرک بازاریابی

16-  اخذ مدرک حرکت بهره وری


17-  اخذ مدرک اخذ مدرک مدیریت پایه


18-  اخذ مدرک مدیریت  میانی


19- اخذ مدرک مدیریت تکمیلی
نوشته شده توسط منصور حاجی پور | جمعه دهم آبان 1392ساعت 23:29

irantourism